O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

XXVII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

Počas podujatia sa budeme riadiť pravidlami OTP (osoby očkované, testované, ktoré prekonali COVID - 19).

Z dôvodu epidemiologickej situácie (zaradenia Bardejovského okresu do oranžovej farby podľa aktuálneho COVID – automatu) sa „Beh za zdravé pľúca“ tento rok neuskutoční.