O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Nie rakovine pľúc! - dotazník

Vážení členovia SPFS SLS

obraciame sa na vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou kampane "Nie rakovine pľúc!"

Kampaň po odbornej stránke zastrešuje SPFS SLS. Cieľom je získať aktuálne údaje o fajčení resp. užívaní iných nikotínových výrobkov medzi pracovníkmi v zdravotníctve.

Dotazník sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je určená pre všetkých. Druhá časť je určená len pre fajčiarov a užívateľov iných nikotínových výrobkov spomedzi pracovníkov v zdravotníctve.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Prejsť na dotazník tu >>