O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Oznam - Úmrtie MUDr. Zdeny Volentierovej

So zármutkom sme prijali 12.2.2022 správu o úmrtí našej vzácnej kolegyne
pneumologičky MUDr. Zdeny Volentierovej z Brezna.
Česť jej pamiatke.