O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Smútočné oznámenie

Slovenská pneumologická a ftizelogická spoločnosť  SLS so zármutkom
prijala správu o úmrtí významnej osobnosti nášho odboru pána profesora
MUDr. Petra Krištúfka, CSc.  dňa 28.3.2022.

V mene výboru SPFS SLS  vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke.