O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Príspevok pre primára MUDr. Jonnera

Vážení kolegovia

chceme Vás poprosiť o finančnú pomoc pre primára MUDr. Imricha Jonnera, ktorý po resuscitácií ostal v bdelej kóme. Pomôcť by mu mohli intenzívne rehabilitácie, ktoré sú však finančne pomerne náročné. Jeho osud nám však vôbec nie je ľahostajný a robíme všetko preto, aby ich absolvoval. Stále veríme, že sa jeho zdravotný stav môže zlepšiť a to aj vďaka ľuďom, ktorí nás obklopujú a pomáhajú.

Výbor SPFS SLS uverejňuje na svojej webovej stránke link, cez ktorý je možné zasielať finančný príspevok  pre primára Jonnera:

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14296

Všetkým darcom ďakujeme.