O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Centrá pre liečbu Cystickej fibrózy

 

Bratislava

 

Deti

Klinika detskej pneumológie SZU UN Bratislava

pracovisko Podunajské Biskupice

Krajinská 91

825 56 Bratislava

Tel.:

 

 

+421 918 660 660

+421 915 756 480

 

 

MUDr. Rennerová Zuzana, PhD.
prednosta kliniky

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

+421 905 694 281

 

 

MUDr. Neuschlová Iveta
zástupca prednostu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

+421 905 599 756

 

 

MUDr. Bližňáková Nina

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

 

+421 907 892 232

 

 

MUDr. KAYSEROVÁ Hana
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

 

+421 905 696 194

+421 905 695 399

 

Dospelí

Klinika pneumológie I.SZU a UN Bratislava

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6

826 06 Bratislava

Tel.:

 

 

+421 2 48234 111
+421 2 48234 785

 

 

doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta, CSc. – primárka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

Fax.:

+421 2 48234 697

+421 2 48234 671

 

 

 

Banská Bystrica

 

Deti

DFNsP

II. Detská klinika SZU
Nám. L. Svobodu 4

974 09 Banská Bystrica

Tel.:

 

 

+421 48 4726 570

 

 

MUDr. TAKÁČ Branko
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

 

Fax.:

+421 48 4726 570
+421 905 138 180

+421 48 4726 570

 

 

MUDr. GONDOVÁ Ivana
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

+421 48 4726 570

 

Dospelí

OPaF Centrum CF

FNsP FDR Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1

974 01 Banská Bystrica

Tel.:

 

 

+421 48441 3600

+421 48441 2656

 

 

MUDr. BÉREŠOVÁ Eva
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

 

+421 908 913 272

 

 

Košice

 

Deti

I. Klinika detí a dorastu DFN Košice

Trieda SNP 1

040 01 Košice

Tel.:

 

+421 55 640 4151

 

 

 

MUDr. FEKETEOVÁ Anna – primárka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

Fax.:

+421 905 583 680

+421 55 640 2701

 

Dospelí

Kinika pneumológie a ftizeológie

UN L. Pasteura

Rastislavova 43

041 90 Košice

Tel.:

 

+421 55 615 2641, 2642
+421 55 615 2645, 2651, 2652,2653

 

 

MUDr. SOMOŠ Andrej
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

+421 907 039 838

 

 

MUDr. KOPČOVÁ Lenka  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.:

 +421 903 563 592