O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

SPFS

 

Predseda výboru SPFS :

 

 

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

primár I. oddelenia pneumológie a ftizeológie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

05984 Vyšné Hágy

tel:      052 4414284

fax:      052 4497715

mail: ivan.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vedecký sekretár výboru:

 

 

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNB Bratislava

Ružinovská 6

82606 Bratislava

tel:      02/48234748

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podpredsedníčka výboru:

 

 

MUDr. Helena Leščišinová
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
NsP Sv.Jakuba, n.o.,
Sv.Jakuba 21
085 01 Bardejov

tel.:          054 4788385
fax:          054  4788385
e-mail:     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podpredsedníčka výboru:

 

 

MUDr. Helena Horváthová

Pľúcna ambulancia, Pneumo-centrum sro

Starohájska 2

91701 Trnava

Tel: 033/5516933

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Členovia výboru:

 

 

Doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

Rastislavova 43,

041 90 Košice

Tel: 055 615 2640, Fax: 055 615 2659

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.nlp.sk

 

 

MUDr. Michal Urda, PhD.

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

FNsP F.D.Roosevelta

Námestie L. Svobodu 1

97517 Banská Bystrica

Sekretariát: 048/4413802

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

MUDr. Gabriela Košturiaková, MHA

Primárka 1.odd.PaF

ŠNsv Svorada  Zobor n. o.  Kláštorská 134,

949 01 Nitra

Tel.:       037/6941185

mail:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Róbert Slivka, PhD.

Primár II. oddelenia pneumologie a ftizeológie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

05984 Vyšné Hágy

tel:        052 4414281

fax:       052 4497715

mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Peter Kúkoľ

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

05984 Vyšné Hágy

tel:        052 4414328

fax:       052 4497715

mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Primár Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

03601 Martin

Tel: 043/4203589

Mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Pavol. Pobeha, PhD.

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

Rastislavova 43,

041 90 Košice

Tel: 055 615 2665

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   

MUDr. Miroslav Žáčik

Ambulancia PaF Námestovo, Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo

Telefón: 0903 275 246

Telefón ambulancia: 0948 433 997

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MUDr. Katarína Dostálová 

Neštátny ambulantný pneumoftizeológ

Rockmed s.r.o.

Neštátna pneumoftizeologická ambulancia

Strečnianska 13, 851 05, Bratislava

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dozorná rada Predseda 

 

MUDr. Ján Urban PhD.

 

Dozorná rada Členovia 

 

MUDr. Peter Ferenc, PhD.

MUDr. Roman  Klimčík

Stanovy SPFS

Stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Čl. I.

Všeobecné ustanovenie

Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna, politicky nezávislá, nezisková asociácia odborných spoločností a regionálnych spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva v SR.