O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Certifikované kurzy


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)


Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na príslušný akademický rok sa zobrazí po zadaní Vami zvoleného pedagogického útvaru, ako napríklad: Klinika pneumológie a ftizeológie. Odkaz na SZU


Európska respirologická spoločnosť


Ponúka viaceré možnosti kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, prehľad aktuálnych kurzov, e-Learning nájdete na adrese http://www.ersnet.org/education/courses.html