O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Respiro

ČASOPIS PRE KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V PNEUMOLÓGII A FTIZEOLÓGII

ISSN 1335 – 3985, dvojmesačník

 

AKTUÁLNE ČíSLO

respiro posledne vydanie


REDAKČNÁ RADA

 

Šéfredaktor:

MUDr. Helena Leščišinová

Členovia:

 

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. / Nitra, SR
Doc. MUDr. Roman Benej, CSc. / Bratislava, SR
MUDr. Mária Černá, CSc. / Bratislava, SR
Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc. / Bratislava, SR
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. / Bratislava, SR
MUDr. Peter Kasan / Bratislava, SR
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. / Bratislava, SR
MUDr. Helena Leščišinová / Bardejov, SR
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. / Bratislava, SR
Doc. MUDr. Jaroslav Musil, CSc. / Praha, ČR
MUDr. Štefan Petríček, MPH / Nitra, SR
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. / Martin, SR
Prof. Dušan Salát, CSc. / SR
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. / Vyšné Hágy, SR
Prof. RNDr. Jan Trupl, CSc. / Bratislava, SR
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. / Praha, ČR

 

Pokyny pre prispievateľov

Najdôležitejšiu obsahovú náplň časopisu RESPIRO tvoria prehľadové články s edukačným potenciálom,
v kontexte ktorých však možno využiť vlastné výsledky, resp. použiť širšiu odbornú súvislosť ako odrazový mostík na prezentáciu vlastnej pôvodnej práce. Prispievať možno tiež mediailónmi známych osobností, či predstavením vlastného pracoviska. Samostatnú časť tvoria správy z kongresov a prehľady (výber) zo svetovej literatúry vo forme krátkych sumárov.

Redakcia privíta aj vaše reakcie na uverejnené články, glosy, poznámky, úvahy, či komentáre na margo dôležitých skutočností relevantných z odborného hľadiska, reagujúcich na výročia či iné významné udalosti, recenzie odborných poblikácií, aktuálne informácie zo života spoločnosti, či o pripravovaných aktivitách.

Článok má byť napísaný v slovenskom jazyku, v prípade autora zo zahraničia (mimo Českej republiky) v anglickom jazyku. Musia ho imprimovať všetci autori, ipmrimatur vedúceho pracoviska nepožadujeme. Súčasne musí byť priložené čestné vyhlásenie, že článok nebol uverejnený, ani zaslaný na uverejnenie do iného periodika. Stáva sa vlastníctvom časopisu a následná publikácia akejkoľvek jeho časti, obrázku a pod., je možná iba so súhlasom redakcie a s citovaním zdroja. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy, nemeniace v žiadnej miere obsahovú podstatu textu.

Zaslaním rukopisov a všetkých náležitostí dávajú týmto autori súhlas na spracovanie údajov pre potreby redakcie.


Spracovanie rukopisu

Rukopis doručte na adresu uvedenú v závere týchto pokynov.
Upozornenie: na skončenie riadku, ak sa nekončí odstavec, nepouživajte ENTER!


Náležitosti


Názov práce v slovenčine, krstné mená a priezviská všetkých autorov spolu so všetkými titulmi a vedeckými hodnosťami, pracoviská s uvedením ich vedúcich, súhrn v slovenčine a angličtine zakončenými slovami v obidvoch jazykoch. Adresa autora, alebo kontaktnej osoby, vrátane e-mailovej adresy.


Text

Zoznam použitej literatúry: usporiadaný podľa poradia, v akom sú jednotlivé práce uvedené v texte (v ňom treba literárne odkazy uvádzať číslicou označujúcou príslušné poradie v zozname).
Dokumentácia (prílohy)


Obrázky

Digitálne obrazové materiály v dostatočnej kvalite pre tlač / 300 Dpi, v prípade nejasností kontaktujte redakciu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Tabuľky

Buď priamo v texte, alebo na samostatnom papieri, legenda k tabuľke ako nádpis nad ňou.
Všetky prílohy treba na zadnej strane označiť menom autora názvom práce číslom stránky rukopisu, ku ktorej sa vzťahujú, a číslom, pod ktorým je označená v texte. Na záver príspevku je potrebné uviesť kontaktnú adresu prvého (alebo iného relevantného) autora.


Príspevky zasielajte na adresu:

MUDr. Helena Leščišinová
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Archív časopisu RESPIRO

Ročník 2023

 

Respiro 02/2022 Respiro 02/2023

 

Respiro 02/2022 Respiro 01/2023

 

Ročník 2022

 

Respiro 02/2022 Respiro 04/2022

 

Respiro 02/2022 Respiro 03/2022

 

Respiro 02/2022 Respiro 02/2022

 

Ročník 2021

 

Respiro 04/2021 Respiro 04/2021

 

Respiro 03/2021 Respiro 03/2021

 

Respiro 02/2021 Respiro 02/2021

 

Respiro 01/2021 Respiro 01/2021

 

Ročník 2020

 

Respiro 03/2020 Respiro 03/2020

 

Respiro 02/2020 Respiro 02/2020

 

Respiro 01/2020 Respiro 01/2020

 

Ročník 2019

 

Respiro 04/2019 Respiro 04/2019

 

Respiro 03/2019 Respiro 03/2019

 

Respiro 02/2019 Respiro 02/2019

 

Respiro 01/2019 Respiro 01/2019

 

Ročník 2018

 

Respiro 04/2018 Respiro 04/2018

 

Respiro 03/2018 Respiro 03/2018

 

Respiro 02/2018 Respiro 02/2018

 

Respiro 01/2018 Respiro 01/2018

 

Ročník 2017

 

Respiro 06/2017 Respiro 06/2017

 

Respiro 05/2017 Respiro 05/2017

 

Respiro 04/2017 Respiro 04/2017

 

Respiro 03/2017 Respiro 03/2017

 

Respiro 02/2017 Respiro 02/2017

 

Respiro 01/2017 Respiro 01/2017

 

Ročník 2016

 

Respiro 04-05/2016 Respiro 04-05/2016

 

Respiro 02/2016 Respiro 02/2016

 

Respiro 01/2016 Respiro 01/2016

 

Ročník 2015

 

Respiro 04/2016 Respiro 04/2015

 

Respiro 03/2015 Respiro 03/2015

 

Respiro 02/2015 Respiro 02/2015

 

Respiro 01/2015 Respiro 01/2015

 

Ročník 2014

 

Respiro 02/2014 Respiro 02/2014

 

Respiro 01/2014 Respiro 01/2014

 

Ročník 2013

 

Respiro 03/2013 Respiro 03/2013

 

Respiro 02/2013 Respiro 02/2013

 

Respiro 01/2013 Respiro 01/2013

 

Ročník 2012

 

Respiro 02/2011 Respiro 03/2012

 

Respiro 02/2011 Respiro 02/2012

 

Respiro 01/2011 Respiro 01/2012

 

Ročník 2011

 

Respiro 02/2011 Respiro 02/2011

 

Respiro 02/2011 Respiro 01/2011

 

 

Ročník 2010...... /dostupne cisla a rocniky od vydavatela -. doplnime po dodani/


Ročník 2000 až 2004 - dostupné na web stránke časopisu Respiro

 

Vydavateľ:

TB-Tlačiareň BARDEJOV, spol. s r.o.

Dukelska 14

085 01 Bardejov

www.tlaciarenbardejov.sk