Prihlásiť sa
Zaregistrovať sa

O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Knižné publikácie

Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chirurgia
Jaroslava Orosová,  Eva Rozborilová, Peter Kasan, Svetozár Haruštiak

Editor: Ing. Milan Nehaj
Vydavateľstvo:

INFOMA Business Trading®, spol. s r.o., 2011
Bulharská 70, P.O.BOX 47
820 02 Bratislava 22

Prvé vydanie
Všetky práva vyhradené
ISBN: 978-80-89087-52-5

©2003-2019 SPFS, All rights reserved
Návrat hore