Prihlásiť sa
Zaregistrovať sa

O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Knižné publikácie

Pneumológia, pneumoonkológia a hrudníková chirurgia
Jaroslava Orosová,  Eva Rozborilová, Peter Kasan, Svetozár Haruštiak
Editor: Ing. Milan Nehaj
Vydavateľstvo:
INFOMA Business Trading®, spol. s r.o., 2011
Bulharská 70, P.O.BOX 47
820 02 Bratislava 22
Prvé vydanie
Všetky práva vyhradené
ISBN: 978-80-89087-52-5

 

FUNKCIA DÝCHANIA V KLINICKEJ PRAXI
Peter Krištúfek, Bohumil Matula a kolektív, 2015
Vydavateľstvo: HERBA, spol. s r.o., Limbová 12, 831 01 Bratislava 
ISBN 978-80-89631-41-4

 

TUBERKULÓZA ve faktech i obrazech
Ivan Solovič, Martina Vašáková, 2019
Vydavateľstvo: Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury, Na Šeju 247/6a, 142 00 Praha 4
ISBN 978-80-7345-613-9

©2003-2020 SPFS, All rights reserved
Návrat hore