O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

XI. Bratislavské vianočné dni v termíne 3.-4.12.2020 sa rušia

Po predchádzajúcich konzultáciách a pri súčasnej epidemiologickej situácii s nákazou nového koronavirusu SARS CoV-2 a prijatými celoplošnými opatreniami vlády SR a RÚVZ sme sa rozhodli organizáciu XI. Bratislavských vianočných dní v termíne 3.-4.12.2020 zrušiť. Pri súčasných protiepidemiologických podmienkach je organizácia podujatia neuskutočniteľná. Prosím aj o oznámenie na webovej stránke SPFS. Organizovať podujatie plánujeme uskutočniť v zatiaľ neurčenom termíne na budúci rok 2021.