O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Online štúdium - Master of Public Health - MPH” a “Master of Business Administration - MBA v zdravotníctve

Milí kolegovia,

dávam Vám do pozornosti možnosť online štúdia študijných programov “Master of Public Health - MPH” a “Master of Business Administration - MBA v zdravotníctve”.  

Využite jedinečnú možnosť nadobudnúť nové vedomosti a získať celosvetovo uznávané tituly za zvýhodnenú cenu. Zvýhodnená cena vyššie uvedených študijných programov platí pre členov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, a to vo výške – 250 € z celkovej ceny štúdia. 

Predpokladaný začiatok štúdia študijných programov je 3.11.2023. 

Bližšie informácie k študijným programom nájdete na webovej stránke www.ivpi.sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: (+421) 908 347 987, (+421) 907 182 575.

Link na MPHhttps://ivpi.sk/studijne-programy/mph/

Link na MBA v zdravotníctvehttps://ivpi.sk/studijne-programy/mba-zdravotnictvo/