Prihlásiť sa
Zaregistrovať sa

O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Registrácia na XVIII. Kongres

Čítať ďalej...

XVIII. Kongres SPFS a ČPFS

Čítať ďalej...

Súhlas Dôvery na úhradu neregistrovaného lieku ISOZID

Čítať ďalej...

XII. Setkání lékařů ČR a SR na Zámku v Litomyšli 17. a 18. května 2013

Čítať ďalej...

Súhlas Union zdravotnej poisťovne, a.s. s úhradou neregistrovaných liekov povolených MZ SR - Isozid, Pyrazinamid

Čítať ďalej...

VII. Bratislavské vianočné dni pneumológov a ftizeológov

Bratislavske vianocne dni

Čítať ďalej...

Oznam MZSR o vymenovaní hlavného odborníka pre odbor pneumológia a ftizeológia

Dňa 15.10.2012 bola menovaná do funkcie hlavného odborníka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť ďakuje za doteraz vynaloženú prácu pri riadení odboru prof. MUDr. Eve Rozborilovej, CSc.

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku Isozid 2012

Čítať ďalej...

Stanovisko o prehodnotení uznávania výkonov 15b a 5700

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 28.9.2012 v Žiline

Čítať ďalej...

IV. Škola pneumológie a ftizeológie, 25.-26.10.2012, SZU, Modra – Harmónia

Čítať ďalej...

©2003-2020 SPFS, All rights reserved
Návrat hore